Welkom bij BrightStarNoord, instituut voor consultatie en hulp bij lees- en leerproblemen
Home pagina


BrightStarNoord is een jong en klein bedrijf dat zich richt op het behandelen en begeleiden van kinderen en volwassenen met lees- en leerproblemen, met als specialiteit dyslexie.

Sinds kort is het mogelijk om ook in Friesland het unieke dyslexieprogramma van BrightStar te volgen.
Het BrightStar programma pakt de oorzaken van dyslexie aan. Dyslexie hangt samen met afwijkende communicatie tussen drie primaire gebieden in de hersenen waardoor men moeite heeft met de verwerking van woorden en klanken en het coördineren van bewegingen.

Met het BrightStar programma wordt dyslexie niet genezen, maar wordt wél de manier verbeterd waarop informatie wordt verwerkt in de hersenen. Dit leidt tot een bijna directe verbetering van lezen, spellen en schrijven.

Uit onderzoek blijkt dat met de BrightStar behandelmethode meer dan 93% van de kinderen en volwassenen op lees- en spellingtesten significant vooruitgaan en een forse, blijvende inhaalslag maken ten opzichte van hun leeftijdsgroep.
De verbetering zet ook na de therapie door.